Archief


Informatie herregistratie BIG-register
Bent u in het BIG-register geregistreerd als gz-psycholoog? Dan moet u zich vóór 31 december 2016 laten herregistreren.
Lees meer >

Overzicht inkoopbeleid GGZ 18+ (2017) zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zijn per 1 april verplicht hun inkoopbeleid op hoofdlijnen te publiceren. In het inkoopbeleid geeft een zorgverzekeraar o.a. zijn visie op zorg en welke speerpunten daarbij van belang zijn.
Lees meer >

Belangrijk: bepaling uiterste herregistratiedatum gz-psycholoog
De NVO heeft informatie ontvangen van het BIG-register over de manier waarop de uiterste herregistratiedatum voor gz-psychologen wordt bepaald. De overheid gaat hier anders mee om dan de NVO. Wat houdt dat in?
Lees meer >