Nieuwe productstructuur ggz en fz: zorgclusters
10 november 2017 - Binnen de GGZ-zorg (volwassenen) wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. >> Lees verder

Aanpak GGZ-wachtlijsten
18 juli 2017 - Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen gaan de GGZ-wachtlijsten aanpakken. Voor de Kerst moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn en vóór 1 juli 2018 moet de problematiek opgelost zijn. De NVO is lid van de federatie P3NL die als partij deelnam aan het overleg met de Minister. >> Lees verder

Vereenvoudiging verwijzingen volwassen GGZ
31 maart 2017 - Vanaf 1 april 2017 gelden nieuwe afspraken voor de verwijzing naar de geneeskundige ggz. Deze afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de volwassen GGZ en bij de overgang van 18-/18+. >> Lees meer