Einde dbc’s in de ggz (18+)

22 juli 2019 - Per 2022 wordt een nieuwe bekostiging ingevoerd in de ggz voor volwassen: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. Hiermee komt er een einde aan het huidige dbc-systeem. Op termijn wordt ook het gebruik van de DSM vervangen door een andere zorgvraagtypering. Dat staat in het 'Advies zorgprestatiemodel ggz en fz' van de NZa.

Voor meer informatie: Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

 

Voor berichten die iets langer geleden zijn, verwijzen we u graag naar het archief.