Actueel

Nieuwe productstructuur ggz en fz: zorgclusters
10 november 2017 - Binnen de GGZ-zorg (volwassenen) wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. >Lees verder

Aanpak GGZ-wachtlijsten
18 juli 2017 - Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen gaan de GGZ-wachtlijsten aanpakken. Voor de Kerst moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn en vóór 1 juli 2018 moet de problematiek opgelost zijn. De NVO is lid van de federatie P3NL die als partij deelnam aan het overleg met de Minister. >Lees verder

Vereenvoudiging verwijzingen volwassen GGZ
31 maart 2017 - Vanaf 1 april 2017 gelden nieuwe afspraken voor de verwijzing naar de geneeskundige ggz. Deze afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de volwassen GGZ en bij de overgang van 18-/18+. Lees meer>

Heeft u te maken met een controle door zorgverzekeraar?
22 december 2016 - Sommige zorgaanbieders krijgen te maken met een controle door een zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een terugvordering van een bepaald bedrag. Als dat zich voordoet, is dat natuurlijk heel vervelend. Om NVO-leden, die hiermee te maken krijgen, te helpen, hebben wij een viertal tips op een rij gezet. Lees meer>

Laatste herinnering: BIG-herregistratie gz-psychologen
18 november 2016 - Aan het eind van dit jaar verloopt de BIG-registratie van bijna 12.000 gz-psychologen. Uit cijfers van het BIG-register blijkt dat bijna 40% van de gz-psychologen nog geen aanvraag voor herregistratie heeft gedaan. Omdat een groot aantal gz-psychologen lid is van de NVO, besteden wij hier ook aandacht aan. Vraagt u uw herregistratie niet op tijd aan, dan betekent dit een doorhaling in het BIG-register.
Lees meer >

Kwaliteitsstatuut kan aangeboden worden
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Vanaf 18 juli kunt u op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen.
Lees meer >

Enkele belangrijke wijzigingen in NZa-regelingen voor 2017
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de definitieve versie van de regelingen voor 2017 voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en de forensische zorg gepubliceerd. Op de website van de NZa vindt u de beleidsregels, nadere regels en tariefbeschikkingen en de circulaire waarin de wijzigingen zijn uitgewerkt.
Lees meer >
 

Voor berichten die iets langer geleden zijn, verwijzen we u graag naar het archief.