Inleiding

Pedagogen werken in alle drie de echelons van de ggz: in de functie van POH-GGZ, de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. Hun zorg richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van mensen met een psychische aandoening. Ook zetten pedagogen zich in om deze mensen zo goed mogelijk (zelfstandig) te laten functioneren in de samenleving of bieden zij hulp aan mensen die verward en/of verslaafd zijn, ook aan diegenen die zelf geen hulp zoeken.

In dit themadossier vindt u meer informatie die belangrijk is voor een pedagoog die werkt in de ggz. Het gaat hierbij om ggz-zorg aan volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar (en ouder). De volwassenen-ggz valt onder de zorgverzekeringswet. Zaken als het regiebehandelaarschap, vergoeding vanuit de zorgverzekering, het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, beleidsregels en actuele wet- en regelgeving treft u hier aan. En zeker ook wat de NVO voor u doet als pedagoog wanneer het gaat om kwaliteitsborging, dienstverlening, positionering en bekendheid van de beroepsgroep in de ggz.

De pedagoog die in de ggz werkt met kinderen onder de 18 jaar, verwijzen wij naar het dossier Jeugdhulp.