Documenten

Programma Volwaardig leven
Met het ‘Programma volwaardig leven’ wil de minister van VWS de gehandicaptenzorg en complexe zorg passend en toekomstbestendig maken. Dit programma is op 1 oktober 2018 gelanceerd en kent een aanpak via 3 lijnen. Ten eerste een kwalitatief beter passend zorgaanbod, ten tweede de actielijn voor voldoende passende plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag en ten slotte een aanpak gericht op het ontzorgen van naasten. Iedere actielijn kent meerdere projecten. Dit zijn nieuwe of reeds ingezette acties vanuit bijvoorbeeld het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg of de Kwaliteitsagenda. Zo wil de minister de beroepsontwikkeling verder stimuleren door te komen tot een goede functiemix binnen teams, worden honderd extra gespecialiseerde plaatsen gecreëerd en krijgen gezinnen en/of naasten extra ondersteuning door de inzet van copiloten. Wilt u meer lezen over deze en andere projecten, klik dan hier voor het gehele programma. 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 biedt vier bouwstenen waarmee helderheid aan cliënten wordt geboden over ‘goede zorg’, teams geholpen worden om de zorg voortdurend te verbeteren en ze bieden een handvat voor bestuurlijke verantwoording naar de omgeving.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
In de Kwaliteitsagenda 'Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg', worden 5 thema's uitgewerkt met als doel de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren.

Projectvoorstel Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen
De NVAVG heeft samen met andere partijen, waaronder de NVO, een projectvoorstel ingediend voor de ontwikkeling van vier multidisciplinaire richtlijnen voor probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een traject naar alternatieven voor psychofarmaca. Lees hier het projectvoorstel.

Film NVO Orthopedagoog in Beeld
Over het werken met mensen met een beperking heeft het netwerk LZMG+ van de NVO, een film gemaakt die de passie en werkzaamheden van een pedagoog helder naar voren brengt. Deze film kunt u hier bekijken.

Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking
Deze handreiking over het signaleren van achterstanden en risico’s in de kinderlijke ontwikkeling en/of de omgeving die wijzen op of kunnen leiden tot sociale kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke beperking. Deze kunt u hier vinden.

Film gehandicaptenzorg: Niemand minder
De film Niemand Minder volgt vijf mensen met een beperking. U ziet hoe zij leven en hoe de gehandicaptenzorg hen hierbij ondersteunt. Deze film is geproduceerd in opdracht van Pameijer. U kunt de film hier bekijken.

Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz
Het nieuwe overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ laat zien welke registraties volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. Zo wil Vilans helderheid bieden en de discussie op gang brengen binnen zorgorganisaties over het nut en de noodzaak van registraties. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Is het ondersteuningsplan onderdeel van het dossier van de cliënt?  Zijn registraties die voortvloeien uit het kwaliteitssysteem verplicht? Moet de temperatuur van koelkasten verplicht gecontroleerd worden? Al deze vragen – en nog veel meer – komen aan bod in de publicatie. Lees hier de publicatie.