Nuttige links

www.vgn.nl
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

www.platformemg.nl
Het platform ernstig meervoudig gehandicapten voor ouders en professionals.

www.hervorminglangdurigezorg.nl
Hier vindt u informatie over de hervorming van de langdurige zorg.

www.kenniscentrumlvb.nl
De website van het Landelijk Kenniscentrum LVB.