Nuttige links

www.academischewerkplaatsen-vb.nl
De academische werkplaatsen werken samen aan het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis op het gebied van gezondheid, functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving.

www.vgn.nl
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

www.platformemg.nl
Het platform ernstig meervoudig gehandicapten voor ouders en professionals.

www.hervorminglangdurigezorg.nl
Hier vindt u informatie over de hervorming van de langdurige zorg.

www.kenniscentrumlvb.nl
De website van het Landelijk Kenniscentrum LVB.