Erkenning pedagogen in SBI-code

Met ingang van 1 januari 2016 zijn pedagogen toegevoegd in de titel van de SBI-code van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een SBI-code staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is bedoeld om bedrijven en instellingen naar hun belangrijkste activiteit in te delen. Pedagogen met een eigen praktijk vielen voorheen nog onder de noemer praktijken van psychotherapeuten en psychologen, nr. 86913.

De NVO heeft zich hiervoor ingezet, en pedagogen zijn nu toegevoegd, waarmee de omschrijving neerkomt op: praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen, nr. 86913.

Ook wordt in de toelichting de bedrijfsactiviteit van de pedagoog én orthopedagoog nu eigenstandig genoemd. Het CBS is in overleg met de NVO tot de volgende omschrijving gekomen: het door pedagogen en orthopedagogen diagnosticeren en behandelen van stagnatie in de ontwikkeling, opvoeding en het maatschappelijk functioneren. De NVO denkt hiermee de activiteiten van pedagogen en orthopedagogen passend te beschrijven.

De NVO heeft deze actie ondernomen mede naar aanleiding van signalen van leden, omdat het niet duidelijk was waar pedagogen en orthopedagogen nu onder vielen. Dat is hiermee opgelost.