Modelovereenkomst zelfstandig gevestigde (nieuwe 'VAR')

Met ingang van 1 mei verdwijnt de huidige VAR voor zelfstandig gevestigden. In plaats daarvan kunt u vanaf 1 mei als zelfstandig gevestigde gebruik maken van een modelovereenkomst. Werken via een modelovereenkomst betekent dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen.

U vindt modelovereenkomsten op diverse sites, met name op de site van de belastingdienst (zie de link op onze ledenpagina, u moet wel eerst inloggen).

Als u een modelovereenkomst* gebruikt die op de site van de belastingdienst staat en als u de gemarkeerde passages niét aanpast, weet u zeker dat het om een modelovereenkomst gaat, die voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Die geeft dat namelijk zelf aan. Op de site van de belastingdienst vindt u ook een reeks branche- en beroepsspecifieke modelovereenkomsten. Die zijn niet van toepassing op pedagogen.

Als NVO beraden wij ons nog op de vraag of het toegevoegde waarde heeft om voor pedagogen een beroepsspecifieke modelovereenkomst te maken. Uw signalen zijn daarvoor van groot belang. Mochten veel leden toch behoefte hebben aan een beroepsspecifieke modelovereenkomst willen, dan horen wij graag waarom u niet uit de voeten kunt met de algemene modelovereenkomst en welke aanvullingen voor u als pedagoog wenselijk zijn. Omdat 2016 als een overgangsjaar geldt en de belastingdienst dit jaar nog coulant te werk gaat, is daarvoor in de loop van 2016 ook nog voldoende tijd.

Als u vindt dat een beroepsspecifieke modelovereenkomst (toch) wenselijk is, kunt u uw redenen daarvoor doorgeven aan Dieke Maatman, bestuurs- en directiesecretaresse. (d.maatman@nvo.nl)   

 

* NB Gebruik één van de algemene modelovereenkomsten die op de site staat.