Henk Scholten

Afbeelding: Henk Scholten_RI23311

"Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog, maar in 1986 heb ik me -vanwege een slechte arbeidsmarkt- omgeschoold naar Human Resources. In dat vak werkte ik als directeur P&O bij GGZ Drenthe tot 2013. Toen besloot ik mijn oorspronkelijke roeping weer op te pakken; het werken met en in het belang van kinderen. Samen met mijn vrouw en met de orthopedagoog generalist/gz-psycholoog die regelmatig psychologisch onderzoek voor ons verricht, zijn we de praktijk verder aan het uitbouwen.

We zijn gespecialiseerd in diagnostiek, advisering en begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten bij de opvoeding en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook dyslexie, autisme spectrum stoornis kenmerken en onderpresteren kunnen aan de orde zijn.

Zelf vormgeven is erg leuk
Eigen baas zijn en vrijwel alles zelf vormgeven en beïnvloeden is heel erg leuk, maar ook uitdaging. Als we psychologisch onderzoek doen, kiezen we ervoor om dit zo ontspannen en prettig mogelijk te laten verlopen, zodat het een zo zuiver mogelijke weergave oplevert van de mogelijkheden en beperkingen. Het kind moet goed in de rapportage te herkennen zijn. Onze uitdaging is kinderen optimaal tot hun recht laten komen, thuis en op school. Kinderen moeten floreren. Daarom zijn we vaak aanwezig bij het gesprek met school waarbij we inzetten op begrip over en weer en maatwerk voor het kind. Dat gun je ieder kind!"