BTW

Btw is de belasting die u als ondernemer over uw omzet betaalt. Om bepaalde goederen en diensten niet onnodig duur te maken, zijn deze werkzaamheden vrijgesteld van btw. Of uw werkzaamheden ook daadwerkelijk vrijgesteld zijn van btw is afhankelijk van de aard van uw werkzaamheden. Veel werkzaamheden van orthopedagogen vallen onder de onderwijsvrijstelling of de “medische” vrijstelling voor gezondheidskundige handelingen.

Nu gelden deze vrijstellingen voor zowel de orthopedagoog generalist als de orthopedagogen met een universitaire opleiding. Helaas hebben de pedagogen zonder postmaster registratie tussen 2013 en 2016 wel btw moeten afdragen over gezondheidskundige handelingen.

De NVO heeft zich de laatste jaren hard gemaakt om ook die handelingen weer vrij te stellen van btw. Zo startte de NVO een proefproces en hebben de politieke partijen PvdA en CDA op basis van input van de NVO hier schriftelijke vragen over gesteld aan de minister in december 2014. Hier kunt u de vragen en beantwoording van minister Schippers van 13 juli 2015 lezen. De Belastingdienst heeft aan de NVO laten weten dat vanaf 1 januari 2016 de basis orthopedagogen zijn vrijgesteld van btw. Op 1 april 2016 heeft de belastingdienst dit besluit ook kenbaar gemaakt in een publicatie.

Op het ledendeel van deze website vindt u meer informatie over de btw-vrijstelling en een modelbrief voor de belastingdienst. U moet hiervoor wel eerst inloggen.

Disclaimer

  • “De belastingdienst heeft besloten dat u belastingplichtig bent voor de btw. Als ondernemer voor de btw bent en blijft u zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van en betalen op de aangifte omzetbelasting, alsmede het indienen van het daarop betrekking hebbende bezwaarschrift.
  • In het geval u een naheffingsaanslag ontvangt van de belastingdienst, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van het bezwaarschrift en het verzoeken om uitstel van betaling volledig bij u.
  • De NVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor al uw gedragingen bij het indienen van de aangiften omzetbelasting en bezwaarschriften, alsmede het betalen van eventueel verschuldigde btw.”