BTW

Btw is de belasting die u als ondernemer over uw omzet betaalt. Om bepaalde goederen en diensten niet onnodig duur te maken, zijn deze werkzaamheden vrijgesteld van btw. Of uw werkzaamheden ook daadwerkelijk vrijgesteld zijn van btw is afhankelijk van de aard van uw werkzaamheden. Veel werkzaamheden van orthopedagogen vallen onder de onderwijsvrijstelling of de “medische” vrijstelling voor gezondheidskundige handelingen.

Deze vrijstellingen gelden voor zowel de orthopedagoog generalist als de orthopedagogen met een universitaire opleiding. De Belastingdienst heeft aan de NVO laten weten dat vanaf 1 januari 2016 de basis orthopedagogen zijn vrijgesteld van btw. 

Op het ledendeel van deze website vindt u meer informatie over de btw-vrijstelling. U moet hiervoor wel eerst inloggen.

Disclaimer

  • “De belastingdienst heeft besloten dat u belastingplichtig bent voor de btw. Als ondernemer voor de btw bent en blijft u zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van en betalen op de aangifte omzetbelasting, alsmede het indienen van het daarop betrekking hebbende bezwaarschrift.
  • In het geval u een naheffingsaanslag ontvangt van de belastingdienst, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van het bezwaarschrift en het verzoeken om uitstel van betaling volledig bij u.
  • De NVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor al uw gedragingen bij het indienen van de aangiften omzetbelasting en bezwaarschriften, alsmede het betalen van eventueel verschuldigde btw.”