Inleiding

De NVO heeft zelfstandig gevestigden hoog in het vaandel staan. De NVO ziet vrijgevestigden als waardevol onderdeel van de diverse zorgstelsels, omdat de zorg van vrijgevestigden vaak fysiek zeer nabij is, er veel variëteit is en er dus ook veel keuzevrijheid is voor cliënten en hun ouders. In vrijwel al haar beleidsbrieven aan de overheid en politiek, met name over de jeugdhulp, benadrukt de NVO dit. De positie van vrijgevestigden in de stelsels vergt soms specifieke dienstverlening, ondersteuning en belangbehartiging.

Wat doet de NVO?

Jeugd  

  • In de zomer van 2016 hebben we door lobbyen bereikt dat de verantwoording door zelfstandig gevestigden in de jeugdhulp eenvoudiger kan.
  • De webinar over inkoop jeugdhulp door Tim Robbe (september 2015)
  • De handreiking inkoop zorg voor vrijgevestigden voor gemeenten (zomer 2015)

Langdurige Zorg en ggz

  • Ontwikkeling van een model klachtenregeling en ondersteuning bij de inzet van klachtfunctionarissen in het kader van de wkkgz (ZVW en Wet Langdurige Zorg) en aansluiting bij een landelijke geschillencommissie
  • Belangenbehartiging en ondersteuning bij ROM door zelfstandig gevestigden in de ggz/ZVW
  • Brief samen met NIP, NVGzP en NVP in mei 2016


Fiscaal

  • Begin 2016 hebben we bereikt dat de btw-heffing op zelfstandig gevestigde masterorthopedagogen niet langer van kracht is en dat de reeds betaalde btw teruggevorderd wordt.

Algemeen

  • De workshops starten als zelfstandig gevestigde en bijbehorende handreiking
  • Het model ‘Algemene Voorwaarden’
  • In het kader van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) wordt er gewerkt met modelovereenkomsten. U kunt gebruikmaken van de algemene modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst