Aanmelding bij klachten en geschillenregeling

6-2-2017 Alle vrijgevestigde zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de NVO kunnen zich nu aanmelden bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische Zorg, zoals die door P3NL voor leden van de NVO is opgesteld.

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigden opgezet. Door aansluiting bij deze regeling, voldoet de zorgverlener aan de eisen die de Wkkgz stelt en wordt voldaan aan de voorwaarde in het Kwaliteitsstatuut dat elke zorgverlener een klachten- en geschillenregeling moet hebben. Dit model is alleen van toepassing op de solistische werkende zorgverlener die lid is van één van de van de P3NL verenigingen. Op de website van P3NL vindt u een toelichting.

De klachten- en geschillenregeling bestaat uit twee onderdelen: een laagdrempelige klachtafhandeling bij een klachtenfunctionaris en de aansluiting bij een geschillencommissie.

Klachtenregeling en klachtenfunctionaris
De nieuwe wettelijke regeling biedt cliënten een laagdrempelige manier om een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieders die zich aansluiten bij de Klachten- en geschillenregeling van  P3NL kunnen gebruikmaken van een pool van klachtenfunctionarissen voor eerste klachtopvang en bemiddeling. Deze pool is ondergebracht bij Klacht & Company.
Naar verwachting zal de klachtenfunctionaris de meeste klachten in een vroeg stadium en op een voor zowel cliënt als zorgaanbieder bevredigende manier op kunnen lossen, waarmee een geschil kan worden voorkomen.

Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg
Wanneer de zorgaanbieder en de cliënt niet tot een oplossing komen moet de zorgaanbieder de cliënt de mogelijkheid bieden om een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Voor dit doel is door P3NL namens alle aangesloten verenigingen de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgericht.

Aanmelding
Via de website van P3NL kan iedere vrijgevestigde zorgverlener zich aanmelden. Voor alle zorgverleners die zich reeds via de e-mail hebben aangemeld, geldt dat zij een link toegestuurd krijgen/hebben gekregen waarmee ze hun aanmelding kunnen voltooien. U dient akkoord te gaan met het Model klachten-en geschillenreglement en het is van belang dat u dit model in de praktijk toepast en kenbaar maakt aan cliënten, bijvoorbeeld in uw praktijkinformatie en op uw eigen website.

Na aanmelding kunt u beschikken over een tekst die kan worden verwerkt in het eigen foldermateriaal of op de eigen website. Er is ook een afdrukbare versie van het klachtenformulier.

Eerdere berichtgeving>