Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet geldt voor de zorgaanbieders in de ggz en in de langdurige zorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat zorgaanbieders met andere patiënten of cliënten anders en beter omgaan.

Zorgaanbieders leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wkkgz, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 1 januari 2017 in volle omvang van kracht is, legt nieuwe verplichtingen op; als zorgaanbieder dient u te beschikken over:
   > een klachtenregeling
   > een klachtenfunctionaris voor uw cliënten
   > en u dient aangesloten te zijn bij een geschillencommissie

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat doet de NVO?
Professionals die in loondienst in de ggz of in de langdurige zorg werken, kunnen ervan uitgaan dat de instelling waar zij werken zorg draagt voor uitvoering van de Wkkgz. Zelfstandig gevestigden moeten dat zelf doen. De NVO biedt samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL de vrijgevestigde NVO-leden de mogelijkheid zich via P3NL aan te sluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag en gebruik te maken van een pool van klachtenfunctionarissen.

Aanmelding Klachten- en Geschillenregeling P3NL
Bent u vrijgevestigde zorgaanbieder en lid van de NVO dan kunt u zich aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling. U kunt zich digitaal aanmelden via P3NL.

Check of u onder de Wkkgz valt
Wilt u weten of u als zorgaanbieder onder de Wkkgz valt? Doe de zelftest of bekijk de veelgestelde vragen.

Handige links:
Geschillencommissie Zorg
Wkkgz