Wetenschappers waarschuwen voor schade bij uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland

De zaak Howick en Lili, twee Armeense kinderen die na tien jaar verblijf in Nederland uitgezet dreigden te worden, vestigde deze zomer de aandacht op zo’n 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, maar buiten het kinderpardon vallen. Een coalitie van wetenschappers uit verschillende disciplines onderschrijft het rapport dat stelt dat deze kinderen ernstig schade op kunnen lopen in hun emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet en dat daarom uitzetten onverantwoord is.

“Met deze schadenota willen we een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming over met uitzetting bedreigde kinderen die langdurig in Nederland verblijven”, zegt één van de initiatiefnemers, hoogleraar klinische neuropsychologie professor Erik Scherder. “De chronische stress waaraan deze gewortelde kinderen blootstaan, kan ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling”, aldus Scherder. “En maakt dat je inmiddels niet meer kunt verwachten dat ze zich nog kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving na uitzetting.”

Uitzetten onverantwoord
De opstellers van het rapport ‘Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’ concluderen dat kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit.
Universitair docent orthopedagogiek dr. Elianne Zijlstra: “De jarenlange angst voor gedwongen uitzetting bedreigt hun ontwikkeling in ernstige mate. Dit heeft grote gevolgen voor zowel hun huidig functioneren als voor hun toekomst. Dat maakt het uitzetten van deze langdurig in Nederland verblijvende kinderen, naar huidige wetenschappelijk inzichten, echt onverantwoord.”

Breed gedragen
De schadenota is geschreven door prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU), dr. Elianne Zijlstra en mr. dr. Carla van Os, beide verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De nota wordt onderschreven door ruim 35 hoogleraren op het terrein van neuropsychologie, (ontwikkelings-)psychologie, psychiatrie, (ortho-)pedagogiek en andere aanverwante vakgebieden.
De beroepsorganisaties van psychologen en (ortho)pedagogen roepen op de kennis uit de schadenota te benutten van de besluitvorming over deze kinderen. Ook de beroepsvereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) onderschrijft de schadenota.

Download
Nota:
Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen – Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing

Meer informatie:
Themadossier Vluchtelingenkinderen