BIC training: Zet uw expertise in voor vluchtelingenkinderen

Afbeelding: Blije kinderen

Op vrijdag 3 april 2020 verzorgt het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, een training voor een nieuwe groep psychologen en orthopedagogen.
De training is bedoeld voor NIP- en NVO-leden die bereid zijn onderzoeken te gaan doen bij vluchtelingenkinderen, waardoor hun belang wordt meegewogen in vreemdelingenprocedures.

De onderzoekers beschrijven wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor de  ontwikkeling van het kind. De advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het vreemdelingenrecht. Het Expertisecentrum werkt hierbij samen met NVO- en NIP-leden die zijn getraind in de Best Interests of the Child (BIC)-methodiek en zelfstandig onderzoeken uitvoeren.

Pool gedragswetenschappers
Het volgen van de training is een voorwaarde om te worden opgenomen in de pool van vluchtelingenkinderen-onderzoekers. Voor de toelating tot de training letten wij op lidmaatschap (NIP of NVO), niveau van vakbekwaamheid/beroepsregistratie (NIP/NVO/SKJ/BIG), affiniteit/ervaring met de doelgroep, en relevante werkervaring, kennis en vaardigheden op het gebied van  diagnostisch onderzoek.

Heeft u interesse in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen in vreemdelingenprocedures? Meld u zich dan vóór 6 maart 2020 aan.

Stuur hiervoor een e-mail met uw telefoonnummer, een korte motivatie (met daarin bovenstaande onderdelen verwerkt) en een CV naar Ilse van der Mark:
i.vandermark@nvo.nl.

Achtergrond rapportages

De pool bestaat sinds het voorjaar 2016 en telt 119 (kinder- en jeugd)psychologen en orthopedagogen. De leden van de pool stellen gedragswetenschappelijke rapportages op conform de BIC-methodiek. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vereist dat de belangen van het kind de eerste overweging vormen bij elk besluit dat een kind raakt. Eén van de doelstellingen van het Expertisecentrum is dat deze belangen van het kind ook daadwerkelijk worden meegewogen bij een besluit in een vreemdelingenprocedure. Dit doel wordt verwezenlijkt door diagnostisch onderzoek naar het belang van het kind en het opstellen van rapportages die in de vreemdelingenprocedure worden ingebracht. In de rapportage wordt een deskundigenadvies uitgebracht over het belang van het kind in de betreffende casus.

Als onderzoeker beschrijf je wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor de  ontwikkelingsbelang van het kind. De advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het vreemdelingenrecht. Als onderzoeker houd je je daarbij aan de beroepsethische normen. Daarvoor is een checklist beschikbaar. Het Expertisecentrum heeft veel waardering voor de inzet, betrokkenheid en bevlogenheid van de leden van deze pool en voor de kwaliteit van de onderzoeken. Met deze pool van deskundigen kunnen veel meer kinderen bereikt worden en wordt de positie van het belang van het kind in het vreemdelingenrecht versterkt.

Gevraagde inzet
Als u zich aanmeldt voor de training wordt verwacht dat u beschikbaar bent voor in totaal minimaal twee onderzoeken. Een onderzoek kost ongeveer een dag (voorbereiding en onderzoeksgesprek) en het uitwerken kost twee à drie dagen. De onderzoeken vinden plaats door heel Nederland, waarschijnlijk ook in de regio waarin u woont. U kiest zelf uit welke onderzoeken u wilt opstarten en waar. U voert de onderzoeken zelfstandig of samen met een co-onderzoeker uit, en bij vragen kunt u overleggen met het Expertisecentrum.

Vergoeding
De leden van de pool werken in principe op vrijwillige basis, maar dankzij een eenmalige subsidie van een aantal fondsen is er voor onderzoekers die tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 BIC-Assessments uitvoeren een vergoeding beschikbaar van € 300 per onderzoek. De € 300 is een vast bedrag per onderzoek, ongeacht het aantal uur dat aan het onderzoek is besteed. Omdat aan een onderzoek vaak meerdere rapporteurs werken (een hoofdonderzoeker en een mede-onderzoeker), kan het bedrag onderling verdeeld worden over deze onderzoekers. Daarnaast kunnen onderzoekers de reiskosten van en naar onderzoeksgesprekken bij NIP of NVO declareren.

Activiteiten en informatie
Ieder jaar wordt een inspirerende verdiepende training georganiseerd voor alle onderzoekers. De trainingen zijn geaccrediteerde activiteiten die mee tellen voor (her)registratie.

Alle relevante informatie voor psychologen en orthopedagogen acties die NVO en NIP ondernemen voor vluchtelingenkinderen zijn beschikbaar via de themadossiers  Vluchtelingenkinderen op de websites van de NVO en het NIP

Klik hier voor meer informatie over het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.