Preventie van schoolverzuim en thuiszitters vanuit de SWPBS-aanpak

Welke mogelijkheden kan een school bieden om preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWBPS aanpak (SchoolWide Positive Behaviour Support)? Hoe bouw je aan een vertrouwensrelatie met ouder en kind, hoe analyseer je gedrag. Het tijdschrift voor orthopedagogiek besteed in een artikel van J. Wichers-Bots en T. Das aandacht aan de preventie van problematisch schoolverzuim. In het artikel worden interventies besproken aan de hand van casussen uit de schoolpraktijk.

Klik hier voor het gehele artikel.

Bekijk ook de handreiking ‘tips bij voorkomen van thuiszittende leerlingen'