Wat is de eerstkomende stap van de NVO als het om het vraagstuk thuiszittende leerlingen gaat?

De evaluatie van de Wet passend onderwijs werd in het voorjaar aan de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de minister van OCW snel na de zomer met een beleidsreactie komt. De NVO zal, mogelijk samen met collega-beroepsverengingen en/of ouderorganisaties op die reactie of op onderdelen ervan reageren.  

In haar magazine De Pedagoog en op Ikkanhet.nl zal de NVO artikelen over het vraagstuk blijven publiceren.