Wat deed de NVO eerder om leden te ondersteunen bij het omgaan met het vraagstuk thuiszittende leerlingen?

De NVO organiseerde in 2018 regionale bijeenkomsten over de rol van pedagogen in de aanpak van (potentieel) thuiszittende leerlingen. Op grond van die bijeenkomsten ontwikkelde de NVO een handreiking. Deze handreiking biedt orthopedagogen praktische tips en aanbevelingen hoe zij preventief kunnen handelen om thuiszittende leerlingen te voorkomen.  

In 2019 maakte de NVO op meerdere momenten geweest de rol van pedagogen manifest, als het gaat om het voorkomen van thuiszittende leerlingen. Op het onderwijscongres in het Beatrixtheater zijn meerdere workshops gegeven en was de NVO aanwezig op de informatiemarkt. Op de Dag van de Jeugdprofessional zijn workshops gegeven en via Ikkanhet.nl worden ervaringsverhalen gedeeld van pedagogen en hoe zij een brug slaan tussen onderwijs en jeugdhulp  bij kinderen die dreigen vast te lopen.