Trekt de NVO samen met de PO-raad en de VO-raad op? Hoe?

De NVO neemt deel aan de werkgroep privacy en passend onderwijs van de PO-raad en VO-raad. In deze werkgroep is afgelopen jaren vanuit de NVO input geleverd voor de digitale privacy tool. Deze tool biedt een overzicht en inzicht over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. Op dit moment wordt met de PO-raad en de VO-raad gewerkt aan de totstandkoming van een privacy-convenant