Klopt het dat orthopedagogen, als er geen passende oplossing voor de leerling komt, een melding kunnen doen bij Veilig Thuis?

In publicaties die de NVO publiceert, staat dat orthopedagogen, als er geen passende oplossing voor de leerling komt, een melding kunnen doen bij veilig Thuis. Is dat de beleidslijn van de NVO? 

Het feit dat er geen passende oplossing voor een thuiszittende leerling is, is op zich onvoldoende voor een melding bij Veilig Thuis. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit gemeld kan worden bij Veilig Thuis. De leerling heeft recht op onderwijs. Wat een passende oplossing is, verschilt per leerling. Indien bijvoorbeeld een passende oplossing voor de leerling niet gerealiseerd kan worden, omdat ouders toestemming voor deze en andere passende oplossingen structureel weigeren, kan dat een reden worden voor een melding.

Een melding bij Veilig Thuis is in ieder geval gerechtvaardigd op het moment dat er sprake is van een (vermoeden van) kindermishandeling, waaronder verwaarlozing. Voordat een melding plaats vindt dienen daarvoor de stappen van de meldcode te worden doorlopen en een afweging te worden gemaakt middels het afwegingskader. Essentieel hierin is dat de pedagoog eerst het gesprek aangaat met de ouders en zijn of haar zorgen met de ouders deelt. De pedagoog is gehouden aan de door de NVO geautoriseerde richtlijn ‘samen beslissen’ en uiteraard ook aan vigerende wet-en regelgeving.