Is er een relatie tussen de NVO en de Stichting Onderwijsgeschillen? Welke?

De NVO constateerde dat de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs mogelijk informatie kunnen bieden over het voorkomen van thuiszitten en het helpen bij weer naar school gaan. De uitspraken zijn nog niet eerder voor dat doel onderzocht. In nauw overleg met de Stichting Onderwijsgeschillen gaf de NVO in het voorjaar van 2020 opdracht tot een onderzoek hiernaar. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek begin 2021 gepresenteerd kunnen worden.