Hoe staat de NVO in de discussie leerrecht-leerplicht?

De NVO vindt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Ook voor leerlingen waarvoor een schoolse setting niet meer of nog niet passend is, moet een goede oplossing worden gevonden. De term ‘leerrecht’ is inmiddels verbonden aan een specifiek voorstel daarover. De NVO heeft zich nog onvoldoende kunnen verdiepen in de wenselijkheid van dit voorstel en in de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid ervan.