Hoe heeft de NVO haar beleid eerder naar buiten gebracht?

De NVO stuurde, ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Onderwijs en Zorg van 21 februari 2019, een reactie die ingaat op het belang van preventie, het belang van focussen op de vraag wat er nodig is om kinderen, jeugdigen en hun ouders te ondersteunen, in hun kracht te houden en mogelijk te maken dat kinderen zich op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. De brief verwees ook naar bestaande mogelijkheden die een school heeft om preventief beleid te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gedachtegoed van SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS), gericht op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, een goede zorgstructuur op school en preventief werken. Een aanpak waarbij ouders intensief betrokken worden in nauwe samenwerking met jeugdhulp. 

In deze brief riep de NVO op niet alleen te focussen op de zogenoemde ‘systeemmaatregelen’ die moeten leiden tot de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, maar bovenal te luisteren naar de kinderen/jeugdigen, hun ouders en de professionals en gebruik te maken van hun kennis en ervaringen. Door de ervaringen van hen te betrekken wordt het gesprek over beleid veel meer gevoed met echte ervaringen van ouders en kinderen gecombineerd met de kennis van professionals die dagelijks op de werkvloer met het verbinden van onderwijs en zorg bezig zijn. 

Zie ook: