Hoe heeft de NVO eerder aandacht besteed aan de positie van ouders?

In opdracht van de NVO kwam het portret van Thijs tot stand. In de film komen de veertienjarige Thijs en zijn gezin in beeld; Thijs en zijn moeder vertellen allebei en in aanvulling op elkaar hun verhaal. Thijs kwam in groep 7 thuis te zitten. Inmiddels gaat hij naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Deze film is voor het eerst vertoond tijdens het NVO Opvoedingsgala in april 2018 in het bijzijn van Thijs, zijn familie en Marc Dullaert, aanjager 'thuiszitterspact'. 

Een belangrijk thema dat in de regionale bijeenkomsten aan de orde kwam is de rol van ouders. Tijdens deze bijeenkomsten werden tips gegeven hoe je als orthopedagoog kunt werken aan een vertrouwensrelatie met ouders en op welke manier je samen met hen het traject aangaat. Deze tips staan ook verzameld in een handreiking.