Artikelen NVO magazine de Pedagoog

Preventie van schoolverzuim en thuiszitters vanuit de SWPBS-aanpak

Welke mogelijkheden kan een school bieden om preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWBPS aanpak (SchoolWide Positive Behaviour Support)? Hoe bouw je aan een vertrouwensrelatie met ouder en kind, hoe analyseer je gedrag. Het tijdschrift voor orthopedagogiek besteedt in een artikel van J. Wichers-Bots en T. Das aandacht aan de preventie van problematisch schoolverzuim. In het artikel worden interventies besproken aan de hand van casussen uit de schoolpraktijk.

Klik hier voor het gehele artikel.

Handreiking ‘tips bij voorkomen van thuiszittende leerlingen'

Pedagogen en psychologen werken in het onderwijs, de jeugdhulp en op het grensvlak tussen beide waardoor zij rekening kunnen houden met de wisselwerking tussen de leerling en de onderwijs- en opvoedingssituatie. Ook kunnen zij door hun zicht op de jeugdhulp samen met andere professionals een bijdrage leveren aan het versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in een regio. In 2018 organiseerden NVO en NIP regionale bijeenkomsten voor pedagogen en psychologen.

De input die daar verzameld is vindt u hier.