Nieuwe NVO-podcast thuiszittende leerlingen

10 juli 2020 - In deze nieuwe NVO-podcast voor en door professionals spreken Gerard van Egmond (voorzitter van de NVO), Ellen Loykens (directeur Behandelzaken Molendrift) en José Wichers-Bots (tot voor kort o.a. projectleider van het Kenniscentrum Passend Onderwijs bij Fontys Hogescholen) over het vraagstuk van thuiszittende leerlingen. Zij gaan in op de pedagogische visie die de basis is van onze benadering: de driehoek ‘kind-ouder-school’.

Deze podcast biedt ook context bij één van de cases in de vorige podcast, waarop de NVO als vereniging werd aangesproken: het jongetje dat zich opsloot op de wc en de wc-deur die uit de scharnieren werd gelicht.

> Lees verder