NVO verwijdert podcast thuiszittende leerlingen 29 juni 2020

Het vraagstuk thuiszittende leerlingen gaat de NVO aan het hart. De afgelopen weken ontstond er veel onrust door onze podcast daarover. De NVO berichtte hierover al in haar nieuwsbrief en op haar website. De toon en formulering in de podcast blijft een evenwichtige discussie over thuiszittende leerlingen in de weg staan. Daarom besloot het NVO-bestuur vandaag om die te verwijderen.

> Lees verder

Evenwichtige discussie over thuiszittende leerlingen 26 juni 2020

Het vraagstuk dat ook de NVO-ledenraad op dit moment het meest aan het hart gaat, is de situatie rondom de NVO-podcast thuiszittende leerlingen. Gisteren plaatsten we daarover al een bericht, zie hieronder. Daarin gaven we aan hoe zeer het ons spijt dat we een momentopname hebben neergezet, zonder het hele verhaal te schetsen. Verontruste ouders en de organisaties waarin zij zich georganiseerd hebben doen een beroep op ons om afstand te nemen van de podcast. Bestuur en ledenraad  van de NVO kunnen zich dat beroep heel goed voorstellen. Zeker omdat dát wat de luisteraar hoort, overkomt als een bepaalde benadering. Maar voordat je die conclusie kunt trekken, moet je het hele verhaal hebben gehoord.

> Lees verder

Statement NVO podcast 25 juni 2020

Je kunt elkaar onbedoeld in het diepst van de ziel raken. Dat deden wij met onze podcast thuiszitters. Ouders werden geconfronteerd met een beeld van een kind dat met dwang naar school ging. En wij, die de verbinder tussen leerling, ouder en school bij uitstek willen zijn, kregen het predicaat kindermishandeling. Het spijt ons verschrikkelijk dat we met deze eerste aflevering van een serie podcasts over oplossingen voor thuiszittende leerlingen er zo naast grepen.

> Lees verder

Statement NVO podcast 21 juni 2020

Afgelopen weekend ontstond op LinkedIn en Twitter onrust over de eerste aflevering van de podcast over thuiszittende leerlingen, die de NVO vrijdag 12 juni lanceerde. De NVO begrijpt de emoties hierover; het beeld dat de podcast nalaat is een beeld van een kind dat, met vrij forse maatregelen, tegen zijn zin wordt gedwongen iets te doen wat hij niet wil, waar hij bang voor is. De reacties op social media getuigen van grote betrokkenheid bij deze geschetste situatie en zorg over de effecten van deze aanpak op het kind.

> Lees verder