Thuiszittende leerlingen

De NVO gaat het vraagstuk thuiszitters aan het hart; niet alleen onze leden zijn er actief op, ook op verenigingsniveau is het al jarenlang één van onze speerpunten. We schreven er artikelen over, maakten een korte film, organiseerden regionale bijeenkomsten en ontwikkelden handreikingen voor onze leden, juist omdat we ervan overtuigd zijn dat we nog méér kunnen betekenen dan wat we nu doen.

We willen het liefst dat alle kinderen naar school gaan. Dat ze zich daar prettig en veilig voelen en  zich in alle opzichten optimaal kunnen ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dat probleemloos. In sommige situaties is het lastiger; dat kan aan de leerling, de ouder of de school liggen en eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat het altijd gaat om het samenspel tussen hen. Dan kan een interventie van een orthopedagoog helpen. En er zijn óók situaties waarin we met elkaar moeten concluderen dat de combinatie van dít kind en een schoolse situatie niet past. Dat zijn gelukkig uitzonderingssituaties, maar ze zijn er wel en ze hebben het recht gezien en erkend te worden.

Een beslissing om niét naar school te gaan is net zo ingrijpend als interventies om dat, soms met veel moeite en kleine stapjes, te blijven proberen. Kinderen hebben recht op onderwijs. Niet naar school gaan betekent dat het onderwijs, tijdelijk of structureel, heel goed georganiseerd moet worden. En zelfs als we dat goed organiseren, mist dít kind tal van dingen die voor schoolgaande kinderen vanzelfsprekend zijn. De coronacrisis heeft ons weliswaar veel geleerd over het nog beter organiseren van afstandsonderwijs, maar daarmee is nog niet alles gezegd.

Op deze pagina delen we graag meer informatie met u.