Seksualiteit en diversiteit

Het thema seksualiteit is op veel verschillende manieren een uitgebreid besproken onderwerp binnen de samenleving. Er is nog te vaak handelingsverlegenheid als het gaat om zaken als bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag.

Voor de NVO is het, in samenwerking met het NIP, een uitdaging om onze leden in de gelegenheid te stellen hun handelingscompetentie m.b.t. het thema seksualiteit te vergroten en hun kennis en ervaring ook over te dragen op andere professionals binnen de zorg en het onderwijs.

Het thema diversiteit gaat zowel over culturele diversiteit, als om diversiteit in geaardheid. De NVO vindt het belangrijk dat iedereen, onafhankelijk van afkomst of geaardheid, volledig kan doen in de samenleving en geaccepteerd wordt. 


Wat doet de NVO?

De NVO heeft samen met het NIP het Samenwerkingsverband Seksualiteit en diversiteit NIP/NVO ingericht. De werkgroep Seksualiteit en diversiteit van de NVO maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.

Door dit samenwerkingsverband worden themabijeenkomsten georganiseerd over verschillende onderwerpen die te maken hebben met seksualiteit en/of diversiteit. Voor exacte data kunt u de agenda op deze website raadplegen.

Door het samenwerkingsverband is al een netwerk opgebouwd met de belangrijkste landelijke organisaties en kenniscentra op het gebied van seksualiteit zoals Rutgers WPF, Soa Aids Nederland, Movisie, COC, Pharos, de NVVS, Centrum School & Veiligheid, NOC*NSF en het RIVM. Daarnaast zijn er goede contacten met het Ministerie van OCW, SZW en VWS waar onze inbreng op prijs wordt gesteld en zijn er contacten met diverse universiteiten.


Nuttige links