Radicalisering

Radicalisering is een onderwerp dat blijvend veel aandacht vraagt en krijgt, zowel op politiek, maatschappelijk als pedagogisch vlak. Wat zijn de beweegredenen van radicaliserende jongeren? Voor een passende aanpak is het van belang niet alleen vanuit een veiligheidsoogpunt te bekijken, maar juist vanuit een pedagogisch perspectief. Dat vraagt betrokkenheid van diverse professionals en organisaties, net als van ouders en jongeren zelf om te komen tot een integraal antwoord op dit probleem.

Voor meer informatie zie onderstaande nuttige links: