Radicalisering

Radicalisering is een onderwerp dat de laatste jaren veel aandacht vraagt en krijgt, zowel op politiek, maatschappelijk als pedagogisch vlak. Er wordt onderzoek gedaan naar de beweegredenen van radicaliserende jongeren om een passende aanpak te kunnen ontwikkelen en deze blijvend te verbeteren.

Met de transitie van de jeugdhulp is dit vraagstuk ook voor gemeenten in toenemende mate van belang geworden. Ook om dit niet alleen vanuit een veiligheidsoogpunt te bekijken, maar juist vanuit een pedagogisch perspectief. Dat vraagt betrokkenheid van diverse professionals en organisaties, net als van ouders en jongeren zelf om te komen tot een integraal antwoord op dit probleem.


Nuttige links