Wat doet de NVO

 • De NVO dient in november 2013 een aanvraag in bij het ministerie van VWS om de orthopedagoog generalist op te nemen in de wet BIG.
   
 • In de jaren die volgen voert de NVO verschillende gesprekken met het ministerie van VWS en Kamerleden om voortgang te houden in het proces en andere voorbereidende stappen in aanloop naar het wetsvoorstel.
   
 • De NVO overlegt met de FGzPt en opleidingsinstellingen OG om voor te bereiden op de veranderingen die opname in de Wet BIG met zich mee brengt.
   
 • De NVO schrijft op uitnodiging van de redactie van het vakblad GZ-psychologie (nummer 3 van april 2017) een artikel over haar visie op opname van de orthopedagoog generalist in de wet BIG, zie: 'De orthopedagoog is een expert in de opvoedingsrelatie'.
   
 • De NVO overlegt met andere beroepsgroepen, branches, werkgevers en cliëntenorganisaties over de toegevoegde waarde van de inzet van de orthopedagoog generalist voor kinderen, jongeren en gezinnen en de meerwaarde en urgentie van de opname van de OG in de wet BIG.
   
 • De NVO ontwikkelt de flyer ‘De OG kan het (ook)!’ voor gemeenten, werkgevers, verwijzers en anderen als de OG niet of niet helemaal wordt erkend in zijn of haar competenties.
   
 • De NVO neemt het initiatief om samen met collega-beroepsverenigingen een nieuwe beroepenstructuur te ontwikkelen. Dit om meer helderheid te krijgen over de vraag hoe beroepen zich tot elkaar verhouden.  
   
 • De NVO ontwikkelt, in overleg met VWS, de input voor het Opleidingsbesluit OG.  
   
 • Zie ook de uitgebreide tijdlijn met daarin alle acties over de afgelopen jaren.