Zijn de opleidingseisen zoals geformuleerd in het concept opleidingsbesluit de definitieve eisen?

Nee, bepalingen in het concept opleidingsbesluit kunnen nog veranderen naar aanleiding van deze internetconsultatie, het advies van de Raad van State of de politieke behandeling in de Tweede Kamer.