Welke formele stappen zijn tot nu toe genomen in de besluitvorming over het opnemen van de orthopedagoog generalist in de wet BIG?

De NVO deed op 8 november 2013 een aanvraag om de orthopedagoog generalist op te nemen in de Wet BIG. Het ministerie van VWS heeft de daarop volgende jaren diverse keren aanvullende informatie gevraagd. De NVO zorgde ervoor dat zij tijdig relevante informatie en documenten opleverde. Ook stemde de NVO voortdurend af met andere beroepsverenigingen, werkgevers, branches, opleidingen etc.

Een petitie gestart door een van de NVO-leden kreeg eind 2013 binnen een maand ruim 3000 steunbetuigingen. Deze petitie werd aangeboden aan de minister van VWS.

In haar advies over het regiebehandelaarschap van mei 2015 bepleit de commissie Meurs om de orthopedagoog generalist als apart beroep op te nemen in de Wet BIG. Enkele dagen later steunde P3NL in een reactie het advies van de commissie Meurs en expliciet het opnemen van de OG in de Wet BIG. Op 19 juni 2015 zegde de minister van VWS toe om met een wetsvoorstel te komen. Dat wetsvoorstel ligt er nu in de zin van het wetsvoorstel Aanpassingswet Zorg en Dwang.

Een uitwerking van de wet is het Besluit opleidingseisen. Dit ‘Besluit’ hangt onder het wetsvoorstel Aanpassingswet Zorg en Dwang. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat de OG als beroep wordt opgenomen in de Wet BIG. Wanneer een nieuw beroep in de Wet BIG wordt geregeld, betekent dit ook dat de opleidingseisen voor dit beroep in een ‘Besluit’ (ook wel algemene maatregel van bestuur genoemd) moeten worden geregeld. Alleen personen die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven als OG in het BIG-register. Deze opleidingseisen zijn vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist dat voorligt in internetconsultatie.

Daarnaast moet het wetsvoorstel aanpassingswet Zorg en Dwang nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aanvaard. De inzet is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020.