Wat vinden anderen van dit wetsvoorstel ‘BIG II’?

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hun ideeën over het wetsvoorstel kenbaar maken via de internetconsultatie. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Naast individuele orthopedagogen staan ook de universiteiten van de opleiding pedagogische wetenschappen / orthopedagogiek, de hoofdopleiders van de OG-opleidingen en enkele werkgevers van grote zorginstellingen uitermate positief tegenover het voorstel en hebben al gereageerd of zullen dat nog doen. Er zijn echter ook partijen die kritisch staan tegenover opname van de OG in de BIG. Argumentatie die hierbij o.a. gebruikt wordt is dat het beroep OG niet onderscheidend zou zijn ten opzichte van psychologische beroepen. De argumentatie vanuit de beroepsgroep OG is dat de orthopedagoog generalist complementair is aan andere disciplines omdat hij of zij de hulpvraag van kinderen, ouders, hulpverleners en leerkrachten benadert vanuit de opvoedingsrelatie. De orthopedagoog generalist behandelt ook mediërend, dat wil zeggen via de persoon of personen die in de opvoedpositie verkeren. De OG is dan ook bij uitstek geschikt als regiebehandelaar; een ‘connector’ die verbindingen aangaat tussen verschillende contexten en domeinen waarin het kind of de volwassene in een afhankelijkheidsrelatie zich bevindt.   

Naast het onderdeel ‘OG in de BIG’ wordt er ook gereageerd op de andere onderdelen in het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld betreffende opname van het beroep regieverpleegkundige in de wet BIG en uitbreiding van de herregistratie-eisen met deskundigheidsbevordering.