Wat betekent de discussie rondom de regieverpleegkundige voor opname van OG in de BIG?

Het wetsvoorstel BIG II en de opname daarin van de regieverpleegkundige in het BIG-register heeft de afgelopen maanden veel stof doen opwaaien onder verpleegkundigen. Om die reden staat het wetsvoorstel wet BIG II nu ‘on hold’. Dit heeft op dit moment geen gevolgen voor opname van de OG in het BIG-register, omdat dit is opgenomen in een ander separaat wetsvoorstel, namelijk de aanpassingswet Zorg en Dwang. Dit wetsvoorstel is inmiddels geaccordeerd door de Tweede én door de Eerste Kamer en gaat op 1 januari van kracht.

Het ‘on hold’ zetten van het wetsvoorstel waarin de regieverpleegkundige is opgenomen heeft wél consequenties voor de (termijn van) besluitvorming over deskundigheidsbevordering als voorwaarde voor herregistratie.