Waarom wil de NVO graag dat zoveel mogelijk leden, werkgevers en stakeholders met een inhoudelijke reactie reageren op de internetconsultatie?

De OG is in het wetsvoorstel opgenomen. Brede waardering hiervan in het werkveld helpt om het einddoel te realiseren: de OG hoort in de wet BIG! De internetconsultatie is een belangrijke stap. Omdat de Raad van State de internetconsultatie meeneemt in zijn oordeel over nut en noodzaak hopen we dat veel positieve reacties over het opnemen van de orthopedagoog generalist gewicht in de schaal leggen.