Waarom is deze internetconsultatie van belang?

Deze internetconsultatie is een noodzakelijk en belangrijk onderdeel in het parlementaire proces dat gepaard gaat met een wetswijziging of een wetsvoorstel. Met dit opleidingsbesluit wordt duidelijk hoe de opleiding van een orthopedagoog generalist er inhoudelijk uit ziet en hoe deze zich onderscheidt van andere beroepen. Het betreft een concept opleidingsbesluit. Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie is het mogelijk dat er nog zaken wijzigen in het opleidingsbesluit zoals dat nu voorligt. De minister van VWS stuurt het besluit dan naar de Raad van State. Als de Raad zich heeft uitgesproken wordt het voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Daarnaast moet het wetsvoorstel aanpassingswet Zorg en Dwang nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aanvaard.

De inzet is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020. Om deze planning te halen, is dit Besluit nu alvast in internetconsultatie gebracht, voordat de Tweede Kamer het voorstel voor wijziging van de Wet BIG behandelt.