Kom ik in aanmerking voor een BIG-registratie als ik een individueel opleidingstraject heb doorlopen?

Ja. De NVO heeft er altijd voor gepleit bij het formuleren van de (opleidings)eisen voor BIG-registratie dat iedereen die nu een OG registratie heeft bij de NVO, ongeacht de route, o.b.v. het NVO-certificaat over kan naar het BIG-register. Dit is overgenomen door de minister in het concept Opleidingsbesluit OG. Hierin is een overgangsrecht opgenomen voor iedereen die op het moment dat de wet in werking treedt (streven is per 1 januari 2020) al een registratie heeft als OG bij de NVO.

Op grond van deze regeling wordt het bezit van een NVO-certificaat, gelijkgesteld met het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat een opleiding tot orthopedagoog-generalist van een aangewezen opleidingsinstelling is afgerond. OG’ers kunnen zich tot één jaar na inwerkingtreding van de wet met hun NVO-certificaat aanmelden voor een BIG-registratie.

Let op: bepalingen in het opleidingsbesluit kunnen nog veranderen naar aanleiding van het advies van de Raad van State of de politieke behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.