Kom ik in aanmerking voor een BIG-registratie als ik een diploma heb van een reguliere OG-opleiding?

Ja. In het concept Opleidingsbesluit OG is een overgangsrecht opgenomen voor iedereen die op het moment dat de wet in werking treedt (streven is per 1 januari 2020) al een registratie heeft als OG bij de NVO.

Inschrijving in het BIG-register is mogelijk met een diploma van een aangewezen universitaire opleiding (pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidskunde) én een getuigschrift waaruit blijkt dat een specifieke opleiding tot orthopedagoog-generalist is afgerond.

Let op: bepalingen in het opleidingsbesluit kunnen nog veranderen naar aanleiding van het advies van de Raad van State of de politieke behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.