Kom ik als NVO geregistreerde OG’er ook in aanmerking voor registratie in het BIG-register?

Ja, iedereen die in het NVO-register OG staat, kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een registratie in het BIG-register. In artikel 10 van het opleidingsbesluit is hiervoor een overgangsregeling opgenomen. Hierin is opgenomen wie zich onder welke voorwaarden kan registeren in het BIG-register. Het gaat zowel om personen die nu al een registratie hebben bij de NVO, áls om personen die nog in opleiding tot OG zijn.

Belangrijke bepalingen hierin zijn:

  • mensen die in opleiding zijn (zowel via een regulier traject áls via een individueel opleidingstraject) hebben tot 1 januari 2023 de tijd om dit opleidingstraject af te ronden.
  • tot 1 jaar na inwerkingtreding van de wet (streven is 1 januari 2020) geldt een bewijs dat iemand is geregistreerd bij de NVO ook als bewijs voor registratie in het BIG-register.