Kan ik mijn SKJ-registratie als OG’er opzeggen als ik me heb geregistreerd in het BIG-register?

In ieder geval voor het jaar 2020 adviseren we u om uw SKJ-registratie aan te houden náást BIG-registratie. Als NVO nemen we dit advies over van het ministerie van VWS. Achtergrond hiervan is dat het Besluit Jeugdwet nog niet op 1 januari 2020 is aangepast, met de toevoeging van de OG aan artikel 1.1. Dit betekent dat, ondanks de BIG-registratie die voor OG’ers per 1 januari 2020 mogelijk is, de OG in de zin van het Besluit Jeugdwet nog géén geregistreerde professional in de zin van de Wet BIG is. Dit is wel het geval als u uw SKJ registratie aanhoudt. Vanuit het ministerie van VWS wordt nog onderzocht wat de gevolgen van ‘registerloos’ werken, zouden kunnen zijn. Voor dit moment wordt dit echter ten zeerste afgeraden.

Mocht uw herregistratiedatum in 2020 zijn, betekent dit dus dat u zich ook moet herregistreren bij SKJ.