Kan ik als OG straks psychotherapeut in de BIG worden?

Een definitief antwoord is er nog niet; er zijn in ieder geval twee aspecten van belang:

  1. Het advies beroepenstructuur psychologische beroepen is op dit moment nog een conceptadvies; de planning is dat de vier betrokken beroepsverengingen het definitieve advies begin september aan VWS aanbieden, mogelijk aan Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS met o.a. de ggz in portefeuille. Ook als het is aangeboden is de status een advies; het is aan de bewindspersoon wat hij met dat advies doet. Een uitwerking van het voorgestelde specialisme vergt een wetswijziging en het opstellen van een overgangsregeling; daar zal nog de nodige tijd overheen gaan, zeker omdat er ook nog verkiezingen en een kabinetsformatie komen;
  2. Onze insteek als NVO zal zijn dat de OG die (via de verkorte route) psychotherapeut is geworden, net als de gz-psycholoog, via een overgangsregeling een artikel 14 beroep zal worden. We zullen dit punt ook meenemen in onze reactie op het definitieve advies psychologische beroepenstructuur.