Kan een BIG-geregistreerde OG-er straks ook regiebehandelaar zijn in de volwassen-GGZ?

In theorie kan een OG straks ook regiebehandelaar zijn in de volwassenen GGZ, net zoals een GZ-psycholoog dat nu kan. Dat is echter niet per definitie geregeld met opname in het BIG-register. Dat betekent ook dat er zaken aangepast moeten in het Kwaliteitsstatuut. Daar zitten we als NVO boven op. Mede op initiatief van de NVO stuurde P3NL op 14 juni jl. een brandbrief over het Kwaliteitsstatuut ggz aan het Zorginstituut Nederland. Tot op dit moment vindt intensief overleg plaats tussen de betrokken partijen.