Kan de OG straks ook instromen in de opleiding klinisch psycholoog (specialist art. 14 BIG)?

Dat is op dit moment nog niet geregeld. De OG en GZ zijn twee onderscheidende opleidingen en dus geeft de OG-opleiding niet per definitie óók toegang tot de opleiding KP.

De NVO besteedt in het kader van het ‘project beroepenstructuur’ aandacht aan het vraagstuk ‘wie waarom op welke voorwaarden zou moeten kunnen instromen in een opleiding’. Personen kunnen vaak op hun 18e nog niet een definitieve keuze tussen pedagogiek en psychologie maken en daarom pleit de NVO ervoor dat professionals na afloop van de masteropleiding toegang moeten hebben en houden tot beide postmasteropleidingen (OG én GZ). Dat zou ook nog kunnen ná de postmasteropleiding. Maar dat is nu nog niet geregeld.