Is het voordat de nieuwe wet ingaat al mogelijk een aanvraag te doen om opgenomen te worden in de Wet BIG?

Nee dit is niet mogelijk. Het CIBG kan aanvragen alleen beantwoorden op basis van vastgestelde opleidingseisen. En die zijn op z’n vroegst pas definitief na publicatie in de Staatscourant (als het hele proces van Raad van State én Tweede- en Eerste Kamer is doorlopen).