Is het verschil tussen de OG en psychologische beroepen uit te leggen aan derden en met name aan cliënten?

De NVO is ervan overtuigd dat het aan cliënten, verwijzers of zorgverzekeraars uitstekend uit te leggen is dat behandelen vanuit de zorgvraag en -behoefte van de cliënt effectief en doelmatig is. Het lijkt de NVO juist buitengewoon verwarrend als met één basisberoep verschillende expertises voor verschillende cliëntgroepen geduid worden. Hoewel de vergelijking met de medische sector niet helemaal op gaat - daar heeft het basisberoep nauwelijks eigen identiteit en er zijn zeer veel specialismen -, is patiënten uitstekend uit te leggen waarom ze voor een bepaalde klacht of voor een bepaalde aanpak bij een bepaalde arts moeten zijn. Zo is er ook een fundamenteel verschil tussen psychologen en pedagogen, waar het gaat om hun visie, wetenschappelijke basis en benadering.