Geldt opname van de OG in het BIG-register voor alle domeinen (jeugd, gehandicaptenzorg, volwassenen-ggz, onderwijs, etc.)?

Ja, opname van de OG in het BIG-register geldt voor alle domeinen waar OG’ers werkzaam zijn in de zorg en hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het BIG-register is overstijgend aan al deze domeinen. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg (in de brede zin van het woord) en beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Een BIG-registratie kan wel een verschillende betekenis hebben in deze verschillende domeinen. Zo wordt aan een BIG-registratie in de volwassenen-ggz, gehandicaptenzorg of jeugd meer waarde gehecht, dan bijvoorbeeld in het onderwijs. Andere wetten, zoals de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Zorg en Dwang verwijzen naar de Wet BIG als zij bepaalde taken willen toedelen aan specifieke beroepsgroepen.