OG als onderscheidend beroep

De orthopedagoog generalist is een breed opgeleide postmaster expert in opvoeding en ontwikkeling

De orthopedagoog als beroep

 • De orthopedagogiek als wetenschap bestaat al zo’n 100 jaar als zelfstandige discipline.
 • Zeven Nederlandse universiteiten bieden de opleiding pedagogische wetenschappen (met master orthopedagogiek).
 • De postmaster opleiding OG is een beroepsgerichte verdieping van die universitaire masteropleiding.
 • De tweejarige geïntegreerde OG-opleiding wordt door drie instellingen, op vijf plaatsen in Nederland gegeven. Dit zijn geaccrediteerde opleidingen die voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van onderwijsaanbod, supervisoren en praktijkopleidingsplaatsen.
 • Orthopedagogen hebben hun eigen beroepsvereniging met 8.000 leden, de NVO.
 • Orthopedagogen werken volgens de professionele standaard van de beroepsgroep, waaronder de eigen beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.

 

De OG als onderscheidend beroep

 • De OG onderzoekt en betrekt altijd de opvoedings- en ontwikkelingssituatie als geheel, of het nou gaat om kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie of hun ouders die behoefte hebben aan begeleiding of behandeling.
 • Dat leidt tot geheel eigen kennis en inzicht over wat werkzaam is bij specifieke cliëntgroepen.
 • De OG is aanvullend op andere beroepen binnen de individuele gezondheidszorg
 • Die kennis is exclusief voor de beroepsgroep, aanpalende beroepen beschikken daarover minder of in mindere mate.
 • De term ‘generalist’ verwijst naar de breedte van het vakgebied en de diverse domeinen waarin kennis wordt opgedaan en toegepast, zoals onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.