Internetconsultatie BIG

Internetconsultatie in het besluitvormingsproces
Het wetsvoorstel staat nu online. Het starten van deze internetconsultatie voor dit wetsvoorstel is de volgende eerste formele en voor de buitenwereld zichtbare stap in het parlementaire proces. Op deze manier kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstel en hun ideeën hierover kenbaar maken. Na de internetconsultatie gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. De uitkomsten van de internetconsultatie worden hierbij betrokken. Vervolgens spreken de Eerste en Tweede Kamer  en daarna de Eerste Kamer zich uit over het wetsvoorstel, voordat deze van kracht wordt.

Hoe heet de internetconsultatie?
De voorliggende internetconsultatie heet: Wet BIG II.

Waar gaat de internetconsultatie over?
De internetconsultatie gaat over:
- invoering van het beroep van orthopedagoog-generalist in de Wet BIG;
- het uitbreiden van de eisen tot herregistratie;

Daarnaast ook nog over andere items:
- invoering van het beroep van regieverpleegkundige in de Wet BIG;
- actualiseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige;
- beleggen van de adviestaak Zorginstituut Nederland in het kader van nieuwe beroepen Wet BIG;|
- actualiseren van het deskundigheidsgebied van de apotheker, verpleegkundigen, gz-psycholoog en psychotherapeut.

Hoe lang duurt de internetconsultatie?
De internetconsultatie start op  21 december 2017 en staat open tot 18 februari 2018.

Hoe kunt u reageren op de internetconsultatie?
De internetconsultatie is een belangrijke stap! Omdat de Raad van State de internetconsultatie meeneemt in zijn oordeel hopen we dat veel positieve reacties over het opnemen van de orthopedagoog generalist gewicht in de schaal leggen. De NVO heeft een mail naar alle geregistreerde leden gestuurd over de internetconsulatie. Bij de mail is een voorbeeldbrief gevoegd die kan worden gebruikt om te reageren op de internetconsultatie.

Via deze link kunt u reageren op de internetconsultatie. De mogelijkheid om te reageren bestaat uit 3 stappen. Met name stap 2 is van belang, hier kunt u een document uploaden waarmee u kunt reageren op OG in de BIG.

Graag vragen wij u:

  1. Individueel op deze internetconsultatie te reageren om zo de variëteit in concrete casuïstiek aan te geven.
  2. Hiervoor ter inspiratie de voorbeeldbrief te gebruiken. Deze brief kunt u naar eigen inzicht aanpassen en aanvullen met voorbeelden uit uw eigen situatie. Maak het zo concreet en cliëntgericht mogelijk. De variëteit die daaruit naar voren komt spreekt aan.
  3. Deze brief kunt u in stap 2 onder ‘reageren op consultatie’ toevoegen.
  4. Let op: bij stap 3 onder 'reageren op consultatie' moet u uw e-mailadres invullen. U krijgt een bevestigingsmail en klikt op de link naar de consultatie website. Dan telt uw reactie mee. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen? Check dan ook uw spambox!
  5. Uw werkgever, collega’s, cliënten of andere belanghebbenden op deze internetconsultatie te wijzen. Hoe meer positieve reacties, hoe beter!
  6. Uw reactie op de internetconsultatie óók per e-mail aan de NVO door te geven, zodat wij de internetconsultatie goed kunnen monitoren. U kunt dit sturen aan John Smeets (j.smeets@nvo.nl).