Tijdlijn: geschiedenis en doorlooptijd

Op 8 november 2013 deed de NVO de aanvraag om de orthopedagoog generalist op te nemen in de Wet BIG. In deze aanvraag motiveerde de NVO het belang van het wettelijk verankeren van het beroep voor cliënten en onderbouwde de urgentie. Die urgentie is er jaren later nog steeds.

Op 23 november 2018 is het wetsvoorstel ‘wijziging wet zorg en dwang en de wet BIG in verband met de invoering van de Wzd-functionaris’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd) én voorstellen tot wijziging van de wet BIG.

Lees hier alles wat er gebeurde vanaf november 2013 in de uitgebreide tijdlijn.

  • Lees hier de aanvraag van de NVO (november 2013)
  • Lees hier het adviesrapport van de commissie Meurs (mei 2015)
  • Lees hier de brief van P3NL als reactie op het rapport van de commissie Meurs (mei 2015)
  • Lees hier de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer over opname OG in de BIG (juni 2015)
  • Lees hier de reactie van de NVO in de internetconsultatie (februari 2018)
  • Lees hier de brief van Minister de Jonge aan de Tweede Kamer (5 november 2018)
  • Lees hier brief van de NVO voor het wetgevingsoverleg jeugd in de Tweede Kamer (8 november 2018)
  • Lees hier het wetsvoorstel wijziging wet Zorg en Dwang en aanpassing wet BIG (23 november 2018)