Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

08-02-2019 - Een inventarisatie van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd is gereed! Het is het eerste product van het project beroepenstructuur, een project van NIP, NVGZP, NVO en NVP, onder voorzitterschap van en gefaciliteerd door P3NL, om tot een nieuw beroepengebouw te komen. De NVO is blij met de inventarisatie. Allereerst omdat er expliciet aandacht is voor zowel pedagogische als psychologische zorg. Als onmiddellijke tweede reden omdat de inventarisatie zich uitstrekt over diverse domeinen van zorg, zoals de ggz, de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg en de aantallen cliënten die gebruik maken van lichte, gemiddelde of gespecialiseerde zorg in kaart brengt. Natuurlijk hebben we ook onze kanttekeningen; de conclusies zijn gebaseerd op focusgroepen die noodgedwongen klein en soms eenzijdig samengesteld waren. Dat heeft alles te maken met de tijdsdruk die we onszelf oplegden.

Een helderder beroepenstructuur zal helpen om betere zorg te leveren, maar is niet voldoende om goed in te spelen op de behoeften van cliënten. Klik hier voor het rapport.

Voor de NVO bevestigt het rapport dat dit hét geëigende moment is om de OG-opleiding grondig neer te zetten; een onderscheidende postmasteropleiding, die orthopedagogen-generalist aflevert die experts zijn op het gebied van opvoeding en ontwikkeling voor met name cliënten in de domeinen onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ggz.

Natuurlijk zijn we er niet met een inventarisatie. Spannend wordt het om echt, samen, tot scenario’s voor een beroepenstructuur te komen. We realiseren ons dat ieder van ons daarbij één of meer veren zal moeten laten. De besturen van de vier beroepsgroepen nemen elk voor zich komende weken een besluit over de vervolgfase.